Teollisuusuutisia

OLED, PMOLED ja muiden sanojen täydellinen nimi

2019-12-06

OLED - Ogaaninen valoa emittoiva diodi, kiina: orgaaninen valoa emittoiva diodi;
Muuten, teollisuudelle on olemassa useita yleisiä englanninkielisiä termejä:
PM OLED - passiivimatriisi OLED, kiina: passiivisesti ohjattu OLED;
AM OLED - Active Matrix OLED, kiina: Active Drive OLED;

TFT - ohutkalvotransisti, kiina: ohutkalvotransistori;
LCD - nestekidenäyttö, kiina: LCD-näyttö;
LCM - LCD-moduuli, kiina: LCD-moduuli;

Edellinen:

Ei uutisia

Seuraava:

Mikä on OLED?